خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا (صفحه 3)

معرفی کوتاه شهدا کربلا

قره بن ابی قره غفاری(عثمان بن فروه) یا عثمان بن عروه

  -تبار و نژاد :        قره یا عثمان از قبیله بنی غفار ساکن کوفه بوده است -زمان پیوستن به اباعبدالله:   احتمالا اول محرم نزدیک به کربلا به امام پیوسته است. -نحوه شهادت:    پس از کشتن شصت و هشت تن و به قولی بیست و پنج تن، در نبرد شکوهمند و حماسی تن به تن به شهادت رسید. -سن :  ۷۲ سال ...

ادامه نوشته »

حبیب بن مظاهر اسدی

  -تبار و نژاد: حبیب بن مظاهر بن رئاب بن الاشتر بن جخوان بن فقعس بن ظریف بن عمرو بن قیس بن الحرث بن ثعلبه بن دودان بن اسد ابوالقسم الاسدی الفقعسی -زمان پیوستن به اباعبدالله :   حبیب در کربلا و احتمالا در روز ششم محرم به اباعبدالله پیوست. -نحوه شهادت: او پیش از برپایی نماز ظهر با حصین بن تمیم، ...

ادامه نوشته »

یحیی بن سلیم مازنی تمیمی

  -تبار و نژاد :    یحیی از قبیله مازن بود و مازن(به معنی تخم مورچه) از قبیله بزرگ بنی تمیم بودند. او اهل کوفه بوده است. -زمان پیوستن به اباعبدالله: به درستی روشن و معلوم نیست، اما او را از پیوستگان در راه رفتن به کربلا باید دانست. احتمالا از منزل شقوق امام را همراه شده باشد. -نحوه شهادت: در ...

ادامه نوشته »

بِریر بن خضیر همدانی

  -تبار و نژاد   :  وی از خاندان بنی مشرق و در اصل از اعراب یمن و ساکن کوفه بوده است. -زمان پیوستن به ابا عبدالله:    با شنیدن خبر حرکت حسین(ع) خود را به مکه رساند و از مکه تا کربلا همسفر امام خویش شد. -نحوه شهادت: به یزید بن معقل، از سپاه دشمن، که با وی محاجه می کرد، ...

ادامه نوشته »

خلف(عبدالله) بن مسلم بن عوسجه

  -تبار و نژاد: خلف(عبدالله) بن مسلم بن عوسجه بن سعد بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه جحل الاسدی السّعدی وی فرزند شهید بزرگ عاشورا مسلم بن عوسجه است. -زمان پیوستن به اباعبدالله: او در کربلا همراه پدر و مادرش در اردوگاه امام قرار گرفت. چهارم محرّم روز پیوستن او به اباعبدالله است. -نحوه شهادت: پس از شهادت ...

ادامه نوشته »

مسلم بن عوسجه اسدی(ابوجحل)

  -تبار و نژاد: مسلم بن عوسجه بن سعد بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه ابوجحل الاسدی السعدی اهل کوفه و از بزرگان شهر و از طایفه بنی سعد بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله  :   روز چهارم محرّم همراه همسرش امّ خلف و فرزندش خلف در کربلا به اباعبدالله پیوست. -نحوه شهادت: مسلم در جناح سپاه در یورش ...

ادامه نوشته »

ابوعمره، زیاد بن عریب

  -تبار و نژاد: ابوعمره همدانی صائدی زیاد بن عریب بن حنظله بن دارم بن عبدالله بن کعب، صائد بن شرحبیل بن شراحیل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن خیرون بن عوف همدانی است. بنی صائد تیره ای از همدانیان هستند که در اصل یمنی و قحطانی بودند. وی ساکن کوفه بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله :    در ...

ادامه نوشته »

عابس بن ابی شبیب شاکری

  -تبار و نژاد: عابس بن ابی شبیب بن شاکر بن ربیعه بن مالک بن صعب بن معاویه بن کُثیر بن مالک بن جشم بن حاشد همدانی شاکری ساکن کوفه بود. بنی شاکر شاخه‌ای از بنی همدان بودند. عابس را به دلیل ارتباط با تیره وادعه از همدانیان، شاکری وادعی می‌گفتند. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی در مقام پیک مسلم ...

ادامه نوشته »

شوذب بن عبدالله همدانی

  -تبار و نژاد    :      شوذب بن عبدالله همدانی شاکری، اهل کوفه و هم پیمان عابس بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی همراه عابس نامه های اهل کوفه را به مکّه رساند و در رکاب اباعبدالله از مکّه به کربلا آمد تا جان فشانی کند. -نحوه شهادت: پس از شهادت حنظله بن سعد شبامی همراه با عابس به محضر امام ...

ادامه نوشته »

عبدالرحمن ارحبی

-تبار و نژاد: عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدن بن ارحب بن دعام بن مالک بن معاویه بن صعب بن رومان بن بکیر الهمدانی الارحبی از تیره بنی ارحب از قبیله همدان اهل کوفه و پدرش از اصحاب پیامبر بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله: احتمالاً قبل از ورود به کربلا(حدود قصر بنی مقاتل) یعنی روز آخر ذی الحجه یا اول محرم ...

ادامه نوشته »