خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان پیشاهنگ

شهیدان پیشاهنگ

مسلم بن عقیل بن ابیطالب، سفیر امام به کوفه

*تبار ونژاد فرزند عقیل ،پسر عموی اباعبدالله مادرش امّ ولدی به نام علیّه یا حلیه از زنان آزاد نبط واز خاندان «فرزندا» بوده و احتمالا نژاد ایرانی داشته است. زادگاه مسلم را کوفه نوشته‌اند(تاریخ طبری: ج۵، ص۴۶۹) *زمان پیوستن به ابا عبدالله از مدینه به مکه همراه اباعبدالله الحسین(ع)بوده وسپس از مکه درمقام سفیر، نخستین سفیر ،رهسپار کوفه شد. *نحوه ...

ادامه نوشته »

شهیدان پیشاهنگ

نخستین گروه از شهیدان قیام اباعبدالله(ع) شهیدان پیشاهنگ هستند. در نهضت شکوهمند حسینی، یازده تن پیشاهنگ و طلایه دار شهادتند. نخستین شهید، سلیمان بن رزین، در بصره و ده تن دیگر در کوفه به شهادت رسیدند. شهیدان پیشتاز چراغ های روشن در ظلمت بصره و کوفه بودند و اسوه های ایستادن در هنگامه ای که انجماد و سکون و زبونی ...

ادامه نوشته »

حنظله بن مروه همدانی

*تبار ونژاد         اهل کوفه واز تیره بنی همدان *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در کوفه به یاری مسلم برخاست.پس از شهادت مسلم وهانی وقتی اجساد آن ها را دید که در کوچه ها بر خاک کشیده می‌شود به اعتراض و سرزنش مردم برخاست.سپس شمشیر کشید وجنگید. *نحوه شهادت وی پس از کشته شدن چهارده تن از دشمنان اهل بیت،به ...

ادامه نوشته »

عماره بن صلخب ازدی

*تبار ونژاد          عماره بن صلخب(صلخد)ازدی،اهل کوفه واز قبیله ازد بود. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او در کوفه همراه با مسلم بن عقیل قیام کرد وپس از شکست مسلم بن عقیل، دستگیر شد. *نحوه شهادت محمد بن اشعث او را دستگیر کرد. وی را نزد عبیدالله بن زیاد بردند.پرسید اهل کدام قبیله است؟ گفتند: قبیله ازد. دستور داد او را ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن حارث نوفلی

*تبار ونژاد عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالملک بن هاشم هاشمی،کنیه‌اش ابومحمد،مادرش هند دختر ابوسفیان و لقبش بیه بود. وی در کوفه زندگی می‌کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در کوفه به یاری مسلم برخاست ودر قیام مسلم با پرچم سرخ کنار خانه عمرو بن حریث مردم را به یاری دعوت می‌کرد. *نحوه شهادت پس از ...

ادامه نوشته »

عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی

*تبار ونژاد          عبیدالله از قبیله کنده،قبیله نام آشنای یمن،واهل کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله او در کوفه یاور مسلم ودر هنگام قیام وحرکت مسلم،پرچمدار قبیله کنده وربیعه بود.در کوفه همراه با مسلم بن عوسجه برای مسلم بن عقیل تبلیغ کرد وبیعت گرفت. *نحوه شهادت حصین بن نمیر،رئیس شرطه کوفه،او را دستگیر کرد و نزد عبیدالله فرستاد.عبید الله از او ...

ادامه نوشته »

عباس بن جعده جدلی(جولی)

*تبار ونژاد از قبیله‌ی جدیله تیره‌ای از قحطانیه که به نام مادرشان، جدیله بنت سبیع بن عمرو الحمریه شناخته می‌شوند. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او در کوفه یاور ویار مسلم واز چهار تن فرماندهان او بود.پس از مسلم دستگیر شد. *نحوه شهادت       پس از شهادت هانی ومسلم،دستگیر شد وبه فرمان عبیدالله زیاد سر از بدنش جدا کردند. *سن      حدود ...

ادامه نوشته »

قیس بن مسهر صیداوی

*تبار ونژاد قیس بن مسهر بن خالدین بن جندب بن منقذ بن عمرو بن قعین(قیس)بن حارث (الحرث)بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه اسدی صیداوی؛و صیدا شاخه‌ای از اسد است.وی با حبیب بن مظاهر،مسلم بن   عوسجه ومسهر بن خالد که از اصحاب پیامبر بودند نسبت وقرابت داشت. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او نخست پیک کوفه در مکه بود ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن یقطر(یقطر یا بقطر)

عبدالله بن یقطر(یقطر یا بقطر) *تبار ونژاد وی از قبیله‌ی حمیر،یمنی الاصل وساکن مدینه بود. مادرش دایه امام حسین (ع) بوده است وبه همین دلیل عبدالله را برادر رضاعی اباعبدالله نامیده‌اند. باید دانست که ابا عبدالله جز از مادرش زهرا از هیچ زنی شیر نخورده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی همراه با امام مدینه به مکه،پس از حرکت حضرت ...

ادامه نوشته »

عبد الاعلی بن یزید کلبی

  *تبار ونژاد: عبدالاعلی بن یزید کلبی علیمی کوف از بنو علیم بن جناب شاخه‌ای از قبیله کنانه عذره و قضاعه و از اعراب قحطانی بود که در کوفه زندگی می‌کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در کوفه با شنیدن قیام مسلم بن عقیل برای جنگ با عبیدالله بن زیاد لباس رزم پوشید وهمراه با حبیب بن مظاهر قیام ...

ادامه نوشته »