مصرع سرخ

زمین و آسمان خون گریه می کرد

در غرفه‌ی ادبیات نمایشگاه روز دهم محرم ۱۳۸۷ روزانه با طرح یک مصراع از بازدیدکنندگان خواسته می‌شد که مصراع دوم را براساس ذوق و طبع شعر خود بسرایند مصراع‌های دوم ابیات زیر از میان مصراع‌های برتر انتخاب و ارائه ‌شده‌اند:   زمین و آسمان خون گریه می‌کرد به داغ غمگساران مویه می‌کرد شاعر: حمیدرضا مرادی   زمین و آسمان خون ...

ادامه نوشته »

به سوی خیمه‌ها بشتاب ای رود

در غرفه‌ی ادبیات نمایشگاه روز دهم محرم ۱۳۸۷ روزانه با طرح یک مصراع از بازدیدکنندگان خواسته می‌شد که مصراع دوم را براساس ذوق و طبع شعر خود بسرایند مصراع‌های دوم ابیات زیر ازمیان مصراع‌های برتر انتخاب و ارائه ‌شده‌اند:  

ادامه نوشته »