خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان پس از امام

شهیدان پس از امام

سوّار بن منعم (بن حابس بن ابی عمیر(حمیر) بن نهم الهمدانی النّهمی(نهدی))

سوّار بن منعم (بن حابس بن ابی عمیر(حمیر) بن نهم الهمدانی النّهمی(نهدی)) *تبار و نژاد         او از تیره نهم از قبیله بنی همدان است که در کوفه می‌زیستند. *زمان پیوستن به اباعبدالله    در ایام مهادنه( سوم تا نهم) محرم در کربلا به اباعبدالله پیوست. *نحوه شهادت در نبرد تن به تن زخمی شد و از اسب بر زمین افتاد. ...

ادامه نوشته »

ابراهیم بن مسلم بن عقیل

ابراهیم بن مسلم بن عقیل *تبار و نژاد         ابراهیم فرزند مسلم بن عقیل و مادرش دختر جعفر طیّار بوده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله    وی از مدینه به مکه و از مکه به کربلا همراه اباعبدالله الحسین و برادرانش بوده است. *نحوه شهادت پس از غروب عاشورا وآتش زدن خیمه ها به دستور امام سجاد،باز ماندگان فرار کردند او نیز ...

ادامه نوشته »

محمد بن مسلم بن عقیل

محمد بن مسلم بن عقیل *تبار و نژاد محمد فرزند مسلم بن عقیل ،مادرش دختر حضرت جعفر طیّار بوده است. حضرت مسلم فرزندی به نام ابراهیم نیز دارد که مادرش رقیّه یا امّ کلثوم دختر امام علی بوده که در کربلا به شهادت رسیده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله    او از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا همراه ...

ادامه نوشته »

عمرو بن عبدالله جندعی

عمرو بن عبدالله جندعی *تبار و نژاد وی از قبیله ی جندع و جندع از تیره ی همدان و در اصل از اعراب قحطانی اهل یمن است.بنی جندع را از فرزندان مالک بن ذی بارق بن مالک بن جشم بن حاشد بن جشم بن خیران بن نوف بن همدان دانسته اند. وی اهل کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله    روز ...

ادامه نوشته »

موقّع(مرقّع)بن ثمامه اسدی صیداوی

موقّع(مرقّع)بن ثمامه اسدی صیداوی *تبار و نژاد         او از قبیله ی بنی اسد در کوفه بود .کنیه ی وی ابو موسی بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله    شبانه در کربلا،احتمالاً روز هفتم ،به اباعبدالله پیوست. *نحوه شهادت در روز عاشورا پس از مجاهدت و رزم و تمام شدن تیرهایش مجروح شد و بی هوش بر زمین افتاد.خویشاوندانش اورا نجات داده و ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن عفیف ازدی

عبدالله بن عفیف ازدی *تبار ونژاد عبدالله بن عفیف ازدی غامدی والبی،اهل کوفه بود.وی چشم چپش را در جنگ جمل و چشم راستش را در جنگ صفین از دست داده بود و پیوسته در مسجد اعظم به عبادت مشغول بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله وقتی در مسجد اعظم کوفه،ابن زیاد سخنرانی کرد و گفت:سپاس خدای را که حق را آشکار ...

ادامه نوشته »

هفهاف بن مهنّد راسبی بصری

هفهاف بن مهنّد راسبی بصری *تبار و نژاد از تیره ی راسب و از قبیله ی أزد واهل بصره ،تبار نامه ی راسب ،راسب بن جدعان بن مالک بن نصر بن ازد بن الغوث است. *زمان پیوستن به اباعبدالله   از بصره به کربلا آمد.امّا زمانی رسید که امام و یارانش به شهادت رسیده بودند.جنگید و به شهادت رسید. *نحوه شهادت ...

ادامه نوشته »

سُوَید بن عمرو بن ابی المطاع خثعمی

سُوَید بن عمرو بن ابی المطاع خثعمی *تبار و نژاد   سوید بن عمروبن ابو المطاع أنماری خثعمی و خثعم منسوب به خثعم بن اراش ؛قبیله ای از اعراب قحطانی و یمنی الاصل بودند .ساکن کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله احتمالاً در همان روز های نخستین ورود اباعبدالله به کربلا ،به احتمال قوی روز چهارم ،در کربلا به امام پیوست. ...

ادامه نوشته »