خانه / نامه ها و نکته ها

نامه ها و نکته ها

مسابقه‌ی پیام کوتاه (بخش ۲۲)

هردم به گوشم می‌رسد آوای زنگ قافله این قافله تا کربــلا دیگر نــدارد فاصلـه یک زن میان محملی اندرغم و تاب و تب است این زن صدایش آشناست، ای وای من این زینب است ………………………………………………………………… عاشورا، روز مبارزه‌ی شناخت و معرفت الهی در برابر دنیای مادی بود.

ادامه نوشته »

مسابقه‌ی پیام کوتاه (بخش ۲۱)

فقط این عطش و آتش نبود که حسین و فرزندان معصومش را آزرد بلکه پستی دشمن دون بود. نظیف کار تا بال و پر عشق به جانم دادنـد در وادی عاشقـان مکانـم دادنـد گفتم که کجاست کعبه اهل ولا درگاه حسیـن را نشانــم دادنـد صاف دل

ادامه نوشته »

مسابقه‌ی پیام کوتاه (بخش ۱۹)

طنین دلنشین روایت عطش و آتش سالهاست که سرود و نوای مسافران جاده انسانیت و آزادگی است. علی مجیدی راد مگر کمال عشق و شکیب را در روایت عطش و آتش کربلا و نای به خون نشسته‌ی طفلان نینوا بتوان جست. فرخنده مهران‌پور

ادامه نوشته »