خانه / ضرب المثل عاشورایی

ضرب المثل عاشورایی

زینب {تعزیه} را می‌گرداند

گاه فرصت طلبان از کسانی که وجودشان به مناسبتی جلب توجه می‌کند بهره می‌گیرند و با نمایش خانه به خانه‌ی آن‌ها به اهداف ناپیدای خویش دست می‌یابند. مثل اشاره‌ای طنز گونه به این افراد دارد و در برابر کسانی که گرداننده‌ی اصلی و ناپیدای واقعه‌ای شمرده می‌شوند،‌ به کار می‌رود. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

علم و کتل راه انداخته است

اطراف علم و کتل همواره شلوغ است و سینه زنان و زنجیر زنان با فریاد و زاری آن را در بر می گیرند. مثل در این واقعیت ریشه دارد و به شلوغی، آشفتگی و سر و صدا اشاره می کند. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

ظالم چرا وقتی که دست در بدن داشتم نیامدی؟

چون دستان حضرت عباس بن علی (ع) قطع شد، یکی از دشمنان رجز خواند. مثل زبان حال علم دار کربلا در آن لحظه است و به تأخیر در کار و نابهنگام انجام شدن آن اشاره دارد. وقتی ناکسی فرومایگی می کند و به بزرگی که قدرت و ثروت از کف داده می تازد، این مثل مورد استفاده قرار می گیرد. ...

ادامه نوشته »

صد رحمت به شمر!

گاه گروهی دست به پلیدی هایی می آلایند که شمر با همه ی تباه کاری از آنان انسان تر می نماید. مثل به چنین معنایی نظر دارد و برای اشاره به سنگ دلی و بی رحمی بسیار، مورد استفاده قرار می گیرد. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

شمر دل

بی تردید آن که سر از تن مظلومی تشنه کام جدا می سازد، دلی در نهایت بی رحمی و قساوت دارد. شمر چنین انسانی بود و شمردل به بی‌رحمی و سنگ‌دلی اشاره می کند. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

شمر تعزیه…

کسی که نقش شمر بازی می‌کند باید سبیل و مویی خاص به کار گیرد تا خشونت را به‌طور کامل در چهره اش آشکار سازد. مثل – که در این امر ریشه دارد – به از کف دادن قدرت و ورشکستگی اشاره می‌کند و درباره‌ی فردی که پس از تظاهر فراوان به دارایی و توانایی به سمت انحطاط می‌گراید، به کار ...

ادامه نوشته »

شمر!

شمر به پلیدی و تباه کاری شهره است، زیرا امام حسین (ع) را با لبان تشنه به شهادت رساند. این کلمه ناسزا به شمار می آید و در برابر کسی که آب را از مردم دریغ می‌کند به کار می‌رود. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

شب شکار می‌کند، روز قمه می‌زند.

از نگاه مردم، شکار در شب گناهی بزرگ است،‌ زیرا حیوانات به ویژه پرندگان، در لانه‌های خویش خوابیده‌اند. مثل بدین باور نظر دارد و به نفاق و دورنگی اشاره می‌کند. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

شام غریبان گرفته‌است.

اسیران کربلا، شب هنگام را در تاریکی، گرسنگی و خواری سپری می‌کردند. شام غریبان به چنین شب‌هایی اشاره دارد و برای بیان تاریکی و بی چراغی به کار می‌رود. منبع: عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها)/مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد

ادامه نوشته »

سیدالشهداء سید بود اما اخوی نبود

فتحعلی شاه در دینداری بسیار متظاهر بود و به ویژه برای اظهار ارادت به خاندان پیامبر (ص) مال بسیار مصرف می‌کرد. او به سادات احترام می‌گذاشت، با سید حسن تقوی تهرانی عقد اخوت بسته بود و او را اخوی می‌خواند. بدین سبب فرزندان سید حسن، به سادات اخوی شهرت یافتند. روزی یکی از فرزندان این خانواده از پدرش – که ...

ادامه نوشته »