خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / پایان نامه (PDF) / بررسی و تحلیل مردم شناختی پیرامون آیین ها،باورها و نمادهای عاشورایی در دزفول ،اندیمشک،شوش و حومه

بررسی و تحلیل مردم شناختی پیرامون آیین ها،باورها و نمادهای عاشورایی در دزفول ،اندیمشک،شوش و حومه

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل مردم شناختی پیرامون آیین ها،باورها و نمادهای عاشورایی در دزفول ،اندیمشک،شوش و حومه
نام پژوهشگر: کبری رضوان پور
استاد راهنما: محمدباقر کوپایی
میزان تحصیلات: کارشناسی

محل تحصیل دانشگاه: دانشگاه پیام نور
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی(پژوهشگری)
سال تحصیلی: ۸۷-۸۶

هدف پژوهشگر:تحلیل معرفت شناختی باورها و رفتارهای جمعی و تبیین کارکردهای نمادهای عاشورایی.

روش نمونه گیری: اسلام دارای مراسم، آیین‌ها و نمادهای مختلف است که در این تحقیق به آیین ها و مراسم عزاداری عاشورا پرداخته شده است.
روش پژوهش: مشاهده مشارکتی.
ابزار اندازه گیری: تحلیل تئوریک معیار تبیین و در نتیجه ابزار اندازه گیری می‌باشد.
نتیجه گیری کلی: هر جامعه‌ای در هر زمانی همواره در طول حیات خود با احتمال اینکه دچار عدم انسجام و تعادل گردد مواجه است بنابراین در این راستا جامعه احتیاج به یک قدرت بازسازی نیرومند خواهد داشت تا بتواند مجددا به حالت تعادل برگردد.
این تحقیق از ۴ فصل تشکیل شده است. هر فصل با عنوان های ذیل به تحلیل مطالب می‌پردازد:

فصل اول:
مقدمات و کلیات تحقیق – مقدمه – اهمیت مطالعاتی و طرح مسائل – هدف پژوهش – ابعاد طرح تحقیق – مفاهیم اساسی پژوهش – پرسش‌های تحقیق – تحلیل تئوریک – پیشینه تحقیق – عزاداری قبا از شهادت – عزاداری بعد از شهادت – تعریف اصطلاحات و مفاهیم – محدوده مطالعاتی

فصل دوم:
مرور متون مطالعاتی – مقدمه – عزاداری – زبان در مطالعه فرهنگ عامه – باورداشتها،نمادها،مناسک

فصل سوم:
روش تحقیق – تحقیق – روش مشاهده – روش تحقیق مشاهده مشارکتی – فنون گردآوری اطلاعات – جامعه آماری – نمونه آماری و حجم نمونه – فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات – چگونگی ارائه نتایج

فصل چهارم:
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات – مقدمه آیین‌های عاشورایی – نمادهای عاشورایی – وقایع کربلا در دهه اول محرم – توصیف عزاداری دهه اول محرم – تبیین جامعه شناختی عزاداری عاشورا – آسیب شناسی عاشورا از واقعیت تا تعریف – تغییر شکل و محتوای مجالس عزاداری –تحریف – برهنگی – آسیب رساندن به بدن – مفاسد اختلاط زن و مرد در عزاداری – آلات موسیقی در مدیحه سرایی و مرثیه خوانی – غُلُو و کفرگویی – استفاده از عکس و تمثال‌های نمادین – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات – منابع و مأخذ

توضیح سه عنوان در فصل چهارم پایان نامه :

برهنگی:

یکی از آسیب‌های شایع در عزاداری‌ها، برهنگی عزاداران در حالت عزاداری و سینه زنی است. البته هرچند که فی نفسه اشکالی از سوی شرع مقدس به این گونه رفتارها وارد نگردیده اما به دلیل آنکه…

دریافت فایل PDF telegram

همچنین ببینید

نگاهی جامعه شناختی به تحول نقش واعظ و مداح در اجرای مناسک عاشورا

عنوان پایان نامه: نگاهی جامعه شناختی به تحول نقش واعظ و مداح در اجرای مناسک ...