خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / پایان نامه (PDF) / بررسی و تحلیل شعرهای عاشورایی شاعران استان ایلام دهه های ۹۰-۸۰-۷۰ (پایان نامه)

بررسی و تحلیل شعرهای عاشورایی شاعران استان ایلام دهه های ۹۰-۸۰-۷۰ (پایان نامه)

نام پایان نامه: بررسی و تحلیل شعرهای عاشورایی شاعران استان ایلام دهه های ۷۰-۸۰- ۹۰

پژوهشگر: رضا جابری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سال انجام تحقیق: ۱۳۹۲

استاد راهنما:علی حسن سهراب نژاد

استاد مشاور: نصراله امامی

شعر عاشورایی از مهمترین وجوه شعر آیینی است که گرچه از قدیم در شعر شاعران وجود داشته اما در دهه های اخیر بیش از پیش در شعر شاعران نمود پیدا کرده است. این اشعار به ویژه در آثار شاعران مرزنشین که مجاور عتبات عالیات(ع) هستند از جمله شاعران ایلامی نقش پررنگ تری داشته واز آن جا که شعر عاشورایی استان به ویژه در چند دههی اخیر ( ۷۰،۸۰،۹۰ )ظرفیت های بالایی را از خود نشان داده وتوانسته دراین راستا علاوه بر مجموعههای شعری؛ شاعران مطرح وبرجسته ای را به قلمرو گستردهی ادبیات عاشورایی معرفی نماید .

این پژوهش میکوشد با استفاده از نظریهی عناصر شعری محمدرضا شفیعی کدکنی در ادوار شعر پارسی، به بررسی وتحلیل شعرهای عاشورایی این خطّه در دهه های ( ۷۰،۸۰،۹۰ ) که البته برای نخستین بار دراستان ایلام بدان پرداخته شده است،رابه دوستداران این سبک ادبی (عاشورایی) ارائه نماید. شفیعی کدکنی در این نظریه، شعر را در پنج حوزهی عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. این بررسی که برروی حدوداً سی مجموعه انجام گرفته نشان میدهد که شاعران استان ایلام در دهه های یاد شده در زمینهی محتوا موفق تر بودهاند تا شکل و قالب شعری و نیز این شاعران ازعناصر بومی و باورهای خویش در حوزه های یادشده بهره جسته که در این میان عنصرعاطفه نسبت بدیگر عناصر شعری یاد شده برتری محسوس و چشمگیرتر ی را دارا می باشد.

دریافت فایل PDF telegram

همچنین ببینید

چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

عنوان پایان نامه:چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نام پژوهشگر: سمیه ...