خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / سر افرازی (سیدحسن حسینی)

سر افرازی (سیدحسن حسینی)

کس چون تو طریق پا کبازی نگرفـــــت

با زخم نشان سرفرازی نــــــــگرفـــــت

زین پیش دلاورا، کس چون تو شگفت

حیثیت مرگ را به بازی نـــــــگرفــــــت

سیدحسن حسینی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...