خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید

شـــب، مضطرب و پریش مو می آید

ازمجلس ختم جـــان گــداز خورشید

مـــــهتـــاب، پــریده رنگ و رو می آید

محمدرضا سهرابی نژاد

telegram

همچنین ببینید

محدوده‌ی عشق(وحیدامیری)

آن دم کــه سپـیـده از افــق سرزده بود نامـــش زمـــیـان دفـــتـــرم پـــــرزده بود محدوده‌ی عشــق ...