خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

 

555

عنوان پایان نامه: بررسی ابعاد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی حادثه بزرگ عاشورا و ویژگی های امام حسین(ع) و تاثیر آن بر نوجوانان و جوانان

نام پژوهشگر: مدینه پور بابادی جلوگیر

میزان تحصیلات: کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پیام نور- دزفول

استاد راهنما: آقای حسین خادمعلی زاده

استاد مشاور: –

آشنایی با زندگی امام حسین(ع) و سیره ی آن بزرگوار، بهترین روش برای کسانی است که دنبال سعادت و خوشبختی، بندگی و عبودیت، رستگاری و نجات هستند. قیام و شهادت امام حسین(ع) برای جوانان و نوجوانان بزرگترین الگو و اسوه در طول تاریخ و در هر زمان و در تمام دنیا بوده است.

در این تحقیق محقق سعی دارد تا تحول اخلاقی، دینی، مذهبی در نوجوانی و جوانی را که بیش از هر دوره ی دیگری است در ارتباط با ویژگیهای امام حسین(ع) و تأثیر ویژگی های اخلاقی، اجتماعی و عبادی امام حسین(ع) را بر نوجوانان و جوانان همچنین نقش شهادت امام حسین(ع) در توسعه ی فرهنگ شهادت و نقش سیره ی عملی، عبادی امام حسین(ع) و اثر بخشی آن بر نوجوانان و جوانان را نشان دهد و مورد بررسی قرار دهد.

این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است و فصل چهارم بیشترین حجم را در اختیار دارد که شامل سه بخش می باشد.

عناوین فصول عبارتند از:

فصل اول: طرح تحقیق فصل دوم: ادبیات پژوهشی فصل سوم: روش پژوهشی   فصل چهارم: تأثیر زندگانی امام حسین(ع)

اهمیت موضوع

در این تحقیق پژوهشگر سعی دارد، با بررسی نیازهای مذهبی و اعتقادی نوجوانان و تأثیر ویژگی های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی امام حسین(ع) بر نوجوانان و جوانان و مسائل مذهبی و تأثیر این ویژگی ها در نوجوانان و جوانان که نوجوان در این سن حساس با آن روبروست را مورد بررسی قرار دهد.

 

telegram

همچنین ببینید

چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

عنوان پایان نامه: چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نام پژوهشگر: ...