خانه / مهدویت / ادبيات / اعجاز فصل سبز

اعجاز فصل سبز

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سبز
از زرد بى ترانه ى اکنون سفر کنیم
باور کنیم باور فرداى عشق را
درباور دوباره ى این شاخه هاى خشک
خنیاگر قبیله ى باران، بیا! بیا!
پر کرده ایم دفتر احساس خویش را
در انتظار دیدنت اى گل نشسته ایم
تا بشکفد شکوفه هاى اعجاز فصل سبز
تا درک شاعرانه ى آغاز فصل سبز
در بیت، بیت شعر غزلساز فصل سبز
بیدار شو صمیمیت راز فصل سبز!
همراه چون تو مى طلبد ساز فصل سبز
از واژه هاى ناب هم آواز فصل سبز
ما در کنار پنجره ى باز فصل سبز

telegram

همچنین ببینید

رستخیز ظهور

آتش گرفته طور تجلی حرایمان حجت تمام می‌شود امشب برایمان باید به یاد تشنه‌ی او ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.