خانه / شعر های عاشورایی / غزل / زیارتنامه(زکریا اخلاقی)

زیارتنامه(زکریا اخلاقی)

آخـــــــر ای مـــــــردم، ما هـــــــم عـــتباتی داریم
کـــــــربـــــلایــــــی داریـــــــم، آب فــــراتــی داریم
مـــــــا پــــر از بوی خـوش سیب، پر از چاووشیم
وز چــــــــمــــــــــن های مــــجــاور نفحاتی داریم
داغ هفتاد و دو گـــــل تــــشــــنگی از ماست اگر
دســــــت و رو در تــــپـــــش رشــــته قناتی داریم
آن ســـــبــــــک بـــــار تــــرانـــیم که برمحمل موج
ســـــــاحــــــل امــــــنــــی و کشتی نجاتی داریم
در تـــــمـــــاشـــــای جـــــمال از جبروتی سرخیم
که شـــــگـــــفــــت آیـــنه ی جلوه ی ذاتی داریم
در هـــــمــــــین روضه ی سر بسته، خدا می داند
دســـــت در شــــــرح چـــه اسماء و صفاتی داریم
زیر این خیمه که از ذکر شــــــهـــیدان، سبز است
کس نداند که چه احــــــســـاس حـــــیــاتی داریم
همه ی هستی ما عین زیـــــارتــــنــــامه ســـــت
گــــــــر از این گــــــونه ســـــــلام و صــلواتی داریم

زکریا اخلاقی

telegram

همچنین ببینید

واج نیزه ها

بعد از هجوم خنجر و تاراج نیزه ها آرام رفته بود به معراج نیزه ها ...