خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفی کتاب کتابخانه / خورشید شهادت؛ امام حسین(ع) و احیای دین

خورشید شهادت؛ امام حسین(ع) و احیای دین

ag14$003

نام کتاب: خورشید شهادت؛ امام حسین(ع) و احیای دین

مؤلف: جمعی از نویسندگان

ناشر و محل نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ وانتشارات – تهران

سال انتشار : ۱۳۷۵

مجموع دفترهای این اثر مشتمل بر مقالات، سخنرانی ها و میزگردها ی اولین، دومین وسومین سینمار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین(ع) است که به اهتمام دانشگاه امام حسین(ع) در سال ۱۳۷۳ -۱۳۷۴ و۱۳۷۵ در تهران برگزارشد.

موضوع اولین سمینار، «بررسی منابع و تبیین تحریفات » و

موضوع دومین سمینار،«امام حسین(ع) و احیای دین» و

موضوع سومین سمینار،«بررسی زندگانی امام حسین(ع)» و «امام حسین(ع) وفرهنگ پاسداری » است.

در دفتر دوم وسوم از یک سو از امام حسین(ع) سخن گفته شده و از سوی دیگر از احیای دین، اما رابطه این دو به روشنی بیان نشده است. سطح علمی همه مقالات این کتاب یکسان نیست و برخی از آنها ویژگی علمی و تحقیقی ندارند و برخی دیگر خارج از موضوع است.
در ذیل عنوان پاره‌ای از مقالات مهم و نام نویسندگان آنها آورده شده است.

«ابو مخنف بزرگترین مورخ عاشورا»، سید علی میرشریفی.
«مکتب تاریخ نگاران شام و تحریفات قیام امام حسین(ع)» ،اصغر قائدان.
«دیدگاه مسعودی درباره قیام امام حسین(ع)» اصغر منتظر قائم.
«حسین بن علی(ع) دردو نگاه» مصطفی درایتی.
«آسیب های اجتماعی جامعه اسلامی در عصر امام حسین(ع)» علی نوری آبادی.

telegram

همچنین ببینید

حماسه عاشورا، قیام امام حسین از دیدگاه امام خمینی (ره )

نام کتاب: حماسه عاشورا،قیام امام حسین(ع) از دیدگاه امام خمینی (ره )   گردآورنده: مرتضی روحانی ...