خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / تـشنه بـرگشت(احد ده‌بزرگی)

تـشنه بـرگشت(احد ده‌بزرگی)

یـــــکـــــباره چو مهر شعله‌ور گشت عباس
ســـــوزنـــده‌تر از خشم شرر گشت عباس
با یــــــــاد لب خشک جگر گوشه‌ی عشق
از شـــــط فــــــــرات تشنه برگشت عباس

احد ده‌بزرگی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...