خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / خشم شرر(احد ده‌بزرگی)

خشم شرر(احد ده‌بزرگی)

یک‌باره چو مهر، شعله‌ور گشت عباس
سوزنده‌تر از خشم شرر گشت عباس
بـا یاد لب خشک جگر گوشه‌ی عشق
از شـط فــرات، تشـنه برگشت عباس
احد ده‌بزرگی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...