خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / حُر(محمد علی مجاهدی)

حُر(محمد علی مجاهدی)

می آمد و سر به زیر و شرمنده ی تو

با گریه اش آمیخت شکرخنده ی تو

” حر ” بود اسیر، تا امیری می کرد

آن روز امیر شد که شد بنده ی تو

محمد علی مجاهدی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...