خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا (صفحه 5)

معرفی کوتاه شهدا کربلا

عمر(عمرو) بن جُناده بن کعب بن حارث

-تبار و نژاد: عمر(عمرو) بن جُناده بن کعب بن حارث انصاری خزرجی، اهل مدینه بود، پدرش جُناده از صحابه رسول خدا و از یاران امیرمؤمنان علی در صفیّن بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله : وی از مکّه همراه پدر و مادرش با ابا عبدالّله الحسین همسفر شد. -نحوه شهادت: پس از شهادت پدر در حمله اولی، اذن میدان طلبید. ...

ادامه نوشته »

نافع بن هلال جَمَلی مرادی

-تبار و نژاد: نافع بن هلال بن نافع بن جَمَل بن سعد العشیره بن مذحج المذحجی الجملی دارای اصالت یمنی و ساکن کوفه. او از عشیره جمل بود که منسوب به جمل بن کنانه، شاخه‌ای از قبیله مذحج از اعراب قحطانی بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در عذیب الهجانات به امام پیوست و با امام همراه شد. وی همراه ...

ادامه نوشته »

اَنیس بن مَعقِل اصبحی قحطانی یمنَی

-تبار و نژاد: او از قبیله اصبح بود و اصبحیان از قحطان هستند که در جنوب شبه جزیره عرب زندگی می‌کردند. برخی محل زندگی آنان را در یمن دانستنه‌اند. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: به درستی روشن نیست. احتمالاً در یکی از منازل راه مکّه به کربلا به امام پیوسته است. او از کوفه به امام پیوست. -نحوه شهادت: در ...

ادامه نوشته »

جون بن حوّی

-تبارو نژاد: کنیه اش ابو مالک،از اهالی نوبه ی سودان بوده،نخست مسیحی بود و به اسلام گروید.وی مدّتی غلام فضل بن عبّاس بود و سپس غلام ابوذر شد و به همین عنوان نیز شهرت یافته بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی از مدینه به مکّه و از مکّه تا کربلا همسفر و هم رکاب مولایش حسین بود. -نحوه شهادت: از ...

ادامه نوشته »

جابر بن عروه بن الغفاری

-تبار و نژاد : او از قبیله غفار منسوب به غفار بن ملیل ،تیره ای از کنانه واز اعراب عدنانی و ساکن کوفه بوده است. -زمان پیوستن به اباعبدالله: ازکوفه به کربلا آمده و احتمالاً در روزهای آغازین ورود اباعبدالله به کربلا(روزهای دوم تا چهارم) به امام خویش پیوسته است. -نحوه شهادت: در نبرد تن به تن و پس از ...

ادامه نوشته »

عمیر(عمرو)بن عبدالله مذحجی

-تبارو نژاد : از قبیله ی مذحج از قبایل یمن بود که در فاصله ی سال های ۱۲تا۱۸در کوفه مستقر شده بودند. -زمان پیوستن به اباعبدالله : در روز های آغازین ورود اباعبدالله الحسین به کربلا. -نحوه شهادت : در نبرد تن به تن و پس از شهادت سعد بن حنظله تمیمی. -سن : حدود ۴۰ـ۴۵سال -ویژگی ها و فضایل ...

ادامه نوشته »

یزید بن مهاجر(مهاصر)بهدلی(ابو شعثاء)

-تبارو نژاد: ابو شعثاء یزید بن زیاد بن مهاصر بن نعمان کِندی بَهدِلی است و بهدلی تیره ای از کنده بودند که در اصل از یمن آمده و ساکن کو فه شدند. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی در منزل شراف اباعبدالله ،منزلی که حرّ یزید ریاحی راه بر امام بست ،به امام پیوست و با وی هم رکاب شد و ...

ادامه نوشته »

مالک بن عبدالله بن سریع جابری

-تبارو نژاد: مالک بن عبدالله بن سریع جابری ،از بنی جابر،تیره ای از همدان و در اصل اهل یمن بودند که در کوفه زندگی می کرد. وی برادر سیف بن حرث(از طریق مادر)و نیز پسر عموی سیف بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالله : وی همراه برادرش در روز چهارم محرم به کربلا رسید و به اردو گاه ابا عبدالله ...

ادامه نوشته »

سیف بن حرث(حارث)

-تبار و نژاد: سیف بن حرث بن سریع بن جابر الهمدانی الجابری از بنی جابر است که بنی جابر تیره ای از همدان و همدانیان و در اصل یمنی بودند.پدرش را حرث ،ابی حرث و ابی حارث گفته‌اند.در زیارت ناحیه به صورت شبیب بن حارث آمده است. وی در کوفه زندگی می کرد. -زمان پیوستن به ابا عبدالله: وی و ...

ادامه نوشته »

شبیب بن عبدالله نهشلی

-تبارو نژاد: وی اهل بصره و از تیره ی نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلهبن مالک بن زید مناهبن تمیم است.بنی نهشل از تیره ی بنی تمیم ،از اعراب عدنانی و ثمالی است. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی از مدینه تا مکّه و از مکّه تا کربلا هم رکاب و همراه امام بود. -نحوه شهادت: وی در روز عاشورا ...

ادامه نوشته »