خانه / با کاروان حسینی (صفحه 4)

با کاروان حسینی

بیست و ششم ذی حجه: منازل ۱۸ و۱۹

منزل هجدهم نام منزل: واقصه وجه تسمیه: به معنی شکستگی گردن و نیز پوشال و ریزه‌های چوب است. شاید این منزلگاه دارای گردنه یا دارای چوب‌ها و ریزه‌هایی بوده است که از آبرفت‌ها فراهم می‌آمده است. زمان ورود: ۲۶ ذی‌الحجه معادل شنبه پنجم مهر ماه ۵۹ شمسی مدت توقف: درنگی نداشته است و از این منزلگاه سریع گذشته است. فاصله: ...

ادامه نوشته »

۲۵ ذی‌حجه: منزل هفدهم( بطن عقبه)

نام منزل: بطن عقبه( بطان) وجه تسمیه: عقبه به کوه دراز می‌گویند. زمان ورود: جمعه ۲۵ ذی‌الحجه معادل چهارم مهر ماه ۵۹ مدت توقف: توقف کوتاهی داشته است. فاصله: با منزل قبلی به نظر می‌رسد دست کم سی تا چهل کیلو متر فاصله داشته است. مقصد بعد: واقصه ویژگی ها و امکانات: این منزلگاه از شخصی به نام عکرمهبن‌بکروائل بوده ...

ادامه نوشته »

بیست و سوم ذی حجه: منازل ۱۵ و ۱۶

منزل پانزدهم نام منزل: زباله وجه تسمیه: زباله به معنی محلی است که آب را در خود نگه می‌دارد. زمان ورود: چهارشنبه۲۳ ذی‌الحجه برابر با ۲ مهر ماه ۵۹ شمسی مدت توقف: معلوم می‌شود امام و کاروان وی در این محل درنگ داشته و چادرها را بر پا کرده‌اند. فاصله: ۲۱ میل با شقوق فاصله است. مقصد بعد: قاع ویژگی‌ها ...

ادامه نوشته »

بیست و دوم ذی‌حجه: منزل چهاردهم(ثعلبیه)

نام منزل: ثعلبیه وجه تسمیه: ثعلبیه، مردی از بنی‌اسد، در آن جا قناتی ساخته بود به همین سبب به آن ثعلبیه می‌گفتند. زمان ورود: قبل از ظهر روز سه شنبه ۲۲ ذی‌الحجه معادل اول مهرماه ۵۹ شمسی مدت‌توقف: توقف بسیار کوتاهی داشته است. فاصله: میان خزیمیه و ثعلبیه ۲۳ میل فاصله بوده است.۳/۲ راه مکه تا کوفه بوده است. مقصد ...

ادامه نوشته »

بیست و یک ذی حجه: منزل سیزدهم(زرود)

نام منزل: زَرود (زُرود) وجه تسمیه: زرود یعنی بلعنده، این منطقه ریگ‌زار و شن‌زار بود و آب را می‌بلعید. زمان ورود: احتمالاً ۲۱ ذی‌الحجه( دوشنبه) معادل ۳۱ شهریور ۵۹ شمسی مدت توقف: احتمالاً امام شبی را در این منطقه گذرانده است. فاصله: به درستی فاصله‌ی آن با مکه معلوم نیست. مقصد بعد: ثعلبیّه ویژگی‌ها و امکانات: دارای حوض و برکه ...

ادامه نوشته »

نوزدهم ذی حجه: منزل دوازدهم، شقوق

نام منزل: شقوق وجه تسمیه: به معنی ناحیه‌هاست این منطقه شامل بخش‌های کوچک چندگانه بوده است زمان ورود: شنبه نوزدهم ذی‌الحجه یا یک شنبه بیستم ذی‌الحجه: معادل ۲۹ شهریور مدت توقف: کوتاه و ا ندک فاصله: تا زَرود فاصله‌ی چندانی نداشته است. از مکه دور و به کوفه نزدیک بوده است مقصد بعد: زَرود ویژگی ها و ا مکانات: قبر ...

ادامه نوشته »

هجدهم ذی حجه، منزل یازدهم: خزیمیه

نام منزل: خُزیمیّه (حُزیمیّه) وجه تسمیه: تصغیر خُزیمیه منسوب به خزیمیه‌بن‌حازم. زمان ورود: ۱۸ ذی‌الحجّه(روز جمعه) مدت توقف: یک شبانه روز، به دلیل فراوانی مسافران و مناسب بودن محل. فاصله: این منطقه نزدیک به کوفه است( باید حدود ۲۰۰ کیلو متر راه طی شده باشد). مقصد بعد: شقوق ویژگی‌ها و امکانات: یکی از منزلگاه‌های حج بوده است. میان آن تا ...

ادامه نوشته »

پانزدهم ذی حجه: منازل ۷ تا ۱۰

منزل هفتم نام منزل: عیون (فرودگاه زوّار بصره ) وجه تسمیه: عیون جمع عین و به معنی چشمه‌هاست فراوانی چشمه آبگاه در این ناحیه باعث شده بود که این سرزمین را “عیون” بنامند. زمان ورود: احتمالاً سه شنبه پانزدهم ذی‌الحجه معادل ۲۵شهریور ۵۹شمسی مدت توقف: احتمالاً امام تنها از کنار آن گذشته است و درنگ بسیار کوتاهی داشته است. فاصله: ...

ادامه نوشته »

چهاردهم ذی حجه: منزل ششم(ذات عِرق)

نام منزل: ذات عرق وجه تسمیه: عرق نام کوهی است در راه مکه. اهل تسنن ذات عرق را میقات عراقیان و اهل شرق می‌دانند اما شیعیان معتقدند باید از مسلخ که از مکه دورتر است مُحرم شد. زمان ورود: دوشنبه چهاردهم ذی الحجه یا یک شنبه سیزدهم ذی‌الحجه معادل ۲۴ شهریور ماه مدت توقف: چون این منزلگاه مهم و جمعیت ...

ادامه نوشته »

دهم ذی حجه: منزل پنجم، وادی عقیق

نام منزل وادی عقیق وجه تسمیه وادی به معنی مسیل و سرزمین گود میان کوه یا تپه است و عقیق به مسیل وسیع و گسترده گفته می‌شود. زمان ورود دهم ذی‌الحجه، ۲۰ شهریور ماه ۵۹ شمسی. مدت توقف بسیار کوتاه و گذرا، به همین دلیل عمده‌ی کتب تاریخی از ذکر این محل به عنوان منزلگاه صرف نظر کرده‌اند. فاصله این ...

ادامه نوشته »