خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / محدوده‌ی عشق(وحیدامیری)
تصویری ترکیبی از حرم امام حسین

محدوده‌ی عشق(وحیدامیری)

آن دم کــه سپـیـده از افــق سرزده بود

نامـــش زمـــیـان دفـــتـــرم پـــــرزده بود

محدوده‌ی عشــق را مشخص می کرد

تابـــــوســــه به پیشانی خـنجر زده بود

وحیدامیری

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...