خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / مستانه(احد ده‌بزرگی)

مستانه(احد ده‌بزرگی)

مــــــســـــتانـــــه لوای دل بــــــپـــاکرد عباس
بـــرحــــــضـــــرت عـــــــشق اقتدا کرد عباس
در سایه‌ی نخل‌های خـــــونـــــین، بی‌دست
لـــــب تــــشـــنه به عهد خود وفا کرد عباس

احد ده‌بزرگی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...