خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا (صفحه 4)

معرفی کوتاه شهدا کربلا

اسلم (سلیمان) بن عمرو ترکی

-تبار و نژاد: وی را واضح هم گفته‌اند. اسلم یا سلیمان یا واضح غلام حارث سلمانی است. از نژاد ترک و اهل دیلم منطقه‌ای از شمال ایران (حدود قزوین تا گیلان) بوده است. -زمان پیوستن به اباعبدالله : وی از مدینه به مکّه و از مکّه تا کربلا همراه امام بوده است. -نحوه‌ی شهادت: در نبرد تن به تن پس ...

ادامه نوشته »

جناده بن کعب بن حارث انصاری خزرجی

-تبار و نژاد: جناده بن الحرث المذحجی المرادی السلمانی اهل کوفه بوده است. سلمان تیره‌ای از مراد و مراد شاخه‌ای از قبیله مذحج هستند. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: وی همراه امام از مکه به کربلا آمد. همسر و فرزندش عمرو (عمر) نیز با وی همراه بودند.برخی نیز پیوستن وی را همراه با مجمّع و عائذ و عمرو بن خالد ...

ادامه نوشته »

عمرو بن خالد بن حکیم حزام اسدی صیداوی(ابو خالد)

-تبار و نژاد : از قبیله بنی اسد و از بزرگان کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: او در مخفیگاهش در کوفه خبر ورود امام به منزل حاجر را شنید و به همراهی فرزندش، مجمّع بن عبداللّه، طرّماح ،جنادۀ بن حارث، غلام نافع بن هلال و غلام خودش سعد از کوفه خارج و در عذیب الهجانات به امام پیوستند. ...

ادامه نوشته »

عمرو بن خالد اسدی صیداوی

-تبار و نژاد: عمر (عمرو) بن خالد بن حکیم بن حُزام اسدی صیداوی اهل کوفه. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در منزل‌گاه حاجر نزدیک عذیب الهجانات همراه غلامش سعد، پسرش خالد، مجمّع بن عبداللّه عائذی، جنادۀ بن حرث، غلام جناده (غلام نافع بن هلال) به راهنمایی طرّماح بن عدی به امام پیوست. -نحوه شهادت : نحوه شهادت او را دو ...

ادامه نوشته »

سعید (سعدیا) بن عبداللّه یا سعد بن عبداللّه

-تبار و نژاد: وی غلام عمر (عمرو) بن خالد اسدی (ازدی) صیداوی است که در اهل کوفه زندگی می‌کرد. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در عذیب الهجانات همراه با مولایش عمر بن خالد، و خالد فرزند عمرو و حارث بن عبداللّه و مجمّع بن عبداللّه عائذی به رهبری طرّماح بن عدی به اباعبداللّه پیوست. -نحوه شهادت: سعد با دیگر همسفرانش ...

ادامه نوشته »

جنادۀ بن حرث (حارث) المذحجی المرادی السلمانی

-تبار و نژاد: از قبیله‌ی سلمان تیره‌ای از قبیله‌ی مراد که تیره‌ای از مذحج به شمار می‌روند. محل زندگی کوفه بوده است. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در بیست هشتم ذی الحجّه، روز دوشنبه، در عذیب الهجانات همراه عمرو بن خالد، مجمّع بن عبداللّه، خالد پسر عمو و سعید غلام عمرو، غلام نافع بن هلال و طرّماح به حضور اباعبداللّه ...

ادامه نوشته »

عائذ بن مجمّع بن عبداللّه

-تبار و نژاد: عائذ بن مجمّع بن عبداللّه بن مجمّع بن مالک بن ایاس بن عبد مناۀ بن عبیداللّه بن سعد العشیرۀ المذحجی، فرزند مجمّع و اهل کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: وی همراه پدرش و عمر بن خالد و جنادۀ بن حارث و غلام عمر بن خالد و واضح، غلام حرث، از کوفه حرکت کردند، و در ...

ادامه نوشته »

مجمّع بن عبداللّه عائذی

-تبار و نژاد: مجمّع بن عبداللّه ابن مجمّع بن مالک بن ایاس بن عبد مناۀ بن عبداللّه بن سعد العشیرۀ المذحجی عائذی منتسب به مذحج و اهل کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: او همراه فرزندش عائذ و عمر بن خالد و جنادۀ بن حارث و غلام عمر بن خالد از کوفه خارج شدند و در منزل زباله یا ...

ادامه نوشته »

عبدالرّحمن بن عروه (عزرۀ) غفّاری

-تبار و نژاد: عبدالرحمن بن عُروۀ بن حرّاق الغفّاری از قبیله‌ی بنی غفّار از قبیله‌ی غفّار بن ملیل، تیره‌ای از کنانه و از اعراب عدنانی است. وی و برادرش اهل کوفه بودند. جدّشان حرّاق یاور علی و قهرمان نبرد‌های جمل، نهروان و صفیّن بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله : احتمالاً در سوم یا چهارم محّرم به امام پیوستند تا ...

ادامه نوشته »

عبداللّه بن عُروه(عَزره) غفّاری

–تبار و نژاد: عبداللّه بن عُروۀ بن حراق الغفّاری از قبیله‌ی بنی غفّار منسوب به غفار بن ملیل، تیره‌ای از کنانه و از اعراب عدنانی است که در کوفه ساکن بود. جدّش یار امیر مؤمنان و قهرمان جنگ‌های جمل، صفیّن و نهروان بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در نخستین روزهای حضور ابا عبداللّه، همراه برادرش به امام پیوست گویا ...

ادامه نوشته »