خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا (صفحه 15)

معرفی کوتاه شهدا کربلا

عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی

*تبار ونژاد          عبیدالله از قبیله کنده،قبیله نام آشنای یمن،واهل کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله او در کوفه یاور مسلم ودر هنگام قیام وحرکت مسلم،پرچمدار قبیله کنده وربیعه بود.در کوفه همراه با مسلم بن عوسجه برای مسلم بن عقیل تبلیغ کرد وبیعت گرفت. *نحوه شهادت حصین بن نمیر،رئیس شرطه کوفه،او را دستگیر کرد و نزد عبیدالله فرستاد.عبید الله از او ...

ادامه نوشته »

عباس بن جعده جدلی(جولی)

*تبار ونژاد از قبیله‌ی جدیله تیره‌ای از قحطانیه که به نام مادرشان، جدیله بنت سبیع بن عمرو الحمریه شناخته می‌شوند. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او در کوفه یاور ویار مسلم واز چهار تن فرماندهان او بود.پس از مسلم دستگیر شد. *نحوه شهادت       پس از شهادت هانی ومسلم،دستگیر شد وبه فرمان عبیدالله زیاد سر از بدنش جدا کردند. *سن      حدود ...

ادامه نوشته »

قیس بن مسهر صیداوی

*تبار ونژاد قیس بن مسهر بن خالدین بن جندب بن منقذ بن عمرو بن قعین(قیس)بن حارث (الحرث)بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه اسدی صیداوی؛و صیدا شاخه‌ای از اسد است.وی با حبیب بن مظاهر،مسلم بن   عوسجه ومسهر بن خالد که از اصحاب پیامبر بودند نسبت وقرابت داشت. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او نخست پیک کوفه در مکه بود ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن یقطر(یقطر یا بقطر)

عبدالله بن یقطر(یقطر یا بقطر) *تبار ونژاد وی از قبیله‌ی حمیر،یمنی الاصل وساکن مدینه بود. مادرش دایه امام حسین (ع) بوده است وبه همین دلیل عبدالله را برادر رضاعی اباعبدالله نامیده‌اند. باید دانست که ابا عبدالله جز از مادرش زهرا از هیچ زنی شیر نخورده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی همراه با امام مدینه به مکه،پس از حرکت حضرت ...

ادامه نوشته »

عبد الاعلی بن یزید کلبی

  *تبار ونژاد: عبدالاعلی بن یزید کلبی علیمی کوف از بنو علیم بن جناب شاخه‌ای از قبیله کنانه عذره و قضاعه و از اعراب قحطانی بود که در کوفه زندگی می‌کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در کوفه با شنیدن قیام مسلم بن عقیل برای جنگ با عبیدالله بن زیاد لباس رزم پوشید وهمراه با حبیب بن مظاهر قیام ...

ادامه نوشته »

هانی بن عروه(ابویحیی مذحجی مرادی غطیفی)

هانی بن عروه(ابویحیی مذحجی مرادی غطیفی) *تبار ونژاد هانی بن عروه بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد یغوث بن مخدش بن حصر بن غنم بن مالک بن عوف بن منبه بن غطیف بن مراد بن مذحجی مرادی غطیفی است *زمان پیوستن به اباعبدالله او در کوفه و در آغاز نهضت اباعبدالله به یاری مسلم بن عقیل شتافت و ...

ادامه نوشته »

سلیمان بن رزین، اولین سفیر امام حسین(ع)

سلیمان بن رزین ،غلام حسین بن علی (ع) *تبار ونژاد ساکن مدینه بود،کنیه‌اش ابورزین بود(برخی کنیه پدرش رانیز ابورزین دانسته‌اند). *زمان پیوستن به ابا عبدالله همراه با امام از مدینه به مکه آمد واز مکه نامه های امام را به سران پنج گانه بصره رساند. *نحوه شهادت این پیک رشید،پس از دستگیری توسط ماموران عبیدالله زیاد،به دستور وی وبه دست سلیمان ...

ادامه نوشته »