خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان نبرد تن به تن (صفحه 2)

شهیدان نبرد تن به تن

شوذب بن عبدالله همدانی

  -تبار و نژاد    :      شوذب بن عبدالله همدانی شاکری، اهل کوفه و هم پیمان عابس بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله: وی همراه عابس نامه های اهل کوفه را به مکّه رساند و در رکاب اباعبدالله از مکّه به کربلا آمد تا جان فشانی کند. -نحوه شهادت: پس از شهادت حنظله بن سعد شبامی همراه با عابس به محضر امام ...

ادامه نوشته »

عبدالرحمن ارحبی

-تبار و نژاد: عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدن بن ارحب بن دعام بن مالک بن معاویه بن صعب بن رومان بن بکیر الهمدانی الارحبی از تیره بنی ارحب از قبیله همدان اهل کوفه و پدرش از اصحاب پیامبر بود. -زمان پیوستن به اباعبدالله: احتمالاً قبل از ورود به کربلا(حدود قصر بنی مقاتل) یعنی روز آخر ذی الحجه یا اول محرم ...

ادامه نوشته »

اسلم (سلیمان) بن عمرو ترکی

-تبار و نژاد: وی را واضح هم گفته‌اند. اسلم یا سلیمان یا واضح غلام حارث سلمانی است. از نژاد ترک و اهل دیلم منطقه‌ای از شمال ایران (حدود قزوین تا گیلان) بوده است. -زمان پیوستن به اباعبدالله : وی از مدینه به مکّه و از مکّه تا کربلا همراه امام بوده است. -نحوه‌ی شهادت: در نبرد تن به تن پس ...

ادامه نوشته »

جناده بن کعب بن حارث انصاری خزرجی

-تبار و نژاد: جناده بن الحرث المذحجی المرادی السلمانی اهل کوفه بوده است. سلمان تیره‌ای از مراد و مراد شاخه‌ای از قبیله مذحج هستند. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: وی همراه امام از مکه به کربلا آمد. همسر و فرزندش عمرو (عمر) نیز با وی همراه بودند.برخی نیز پیوستن وی را همراه با مجمّع و عائذ و عمرو بن خالد ...

ادامه نوشته »

عمرو بن خالد بن حکیم حزام اسدی صیداوی(ابو خالد)

-تبار و نژاد : از قبیله بنی اسد و از بزرگان کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: او در مخفیگاهش در کوفه خبر ورود امام به منزل حاجر را شنید و به همراهی فرزندش، مجمّع بن عبداللّه، طرّماح ،جنادۀ بن حارث، غلام نافع بن هلال و غلام خودش سعد از کوفه خارج و در عذیب الهجانات به امام پیوستند. ...

ادامه نوشته »

عمرو بن خالد اسدی صیداوی

-تبار و نژاد: عمر (عمرو) بن خالد بن حکیم بن حُزام اسدی صیداوی اهل کوفه. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در منزل‌گاه حاجر نزدیک عذیب الهجانات همراه غلامش سعد، پسرش خالد، مجمّع بن عبداللّه عائذی، جنادۀ بن حرث، غلام جناده (غلام نافع بن هلال) به راهنمایی طرّماح بن عدی به امام پیوست. -نحوه شهادت : نحوه شهادت او را دو ...

ادامه نوشته »

سعید (سعدیا) بن عبداللّه یا سعد بن عبداللّه

-تبار و نژاد: وی غلام عمر (عمرو) بن خالد اسدی (ازدی) صیداوی است که در اهل کوفه زندگی می‌کرد. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در عذیب الهجانات همراه با مولایش عمر بن خالد، و خالد فرزند عمرو و حارث بن عبداللّه و مجمّع بن عبداللّه عائذی به رهبری طرّماح بن عدی به اباعبداللّه پیوست. -نحوه شهادت: سعد با دیگر همسفرانش ...

ادامه نوشته »

جنادۀ بن حرث (حارث) المذحجی المرادی السلمانی

-تبار و نژاد: از قبیله‌ی سلمان تیره‌ای از قبیله‌ی مراد که تیره‌ای از مذحج به شمار می‌روند. محل زندگی کوفه بوده است. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: در بیست هشتم ذی الحجّه، روز دوشنبه، در عذیب الهجانات همراه عمرو بن خالد، مجمّع بن عبداللّه، خالد پسر عمو و سعید غلام عمرو، غلام نافع بن هلال و طرّماح به حضور اباعبداللّه ...

ادامه نوشته »

عائذ بن مجمّع بن عبداللّه

-تبار و نژاد: عائذ بن مجمّع بن عبداللّه بن مجمّع بن مالک بن ایاس بن عبد مناۀ بن عبیداللّه بن سعد العشیرۀ المذحجی، فرزند مجمّع و اهل کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: وی همراه پدرش و عمر بن خالد و جنادۀ بن حارث و غلام عمر بن خالد و واضح، غلام حرث، از کوفه حرکت کردند، و در ...

ادامه نوشته »

مجمّع بن عبداللّه عائذی

-تبار و نژاد: مجمّع بن عبداللّه ابن مجمّع بن مالک بن ایاس بن عبد مناۀ بن عبداللّه بن سعد العشیرۀ المذحجی عائذی منتسب به مذحج و اهل کوفه بود. -زمان پیوستن به ابا عبدالّله: او همراه فرزندش عائذ و عمر بن خالد و جنادۀ بن حارث و غلام عمر بن خالد از کوفه خارج شدند و در منزل زباله یا ...

ادامه نوشته »