خانه / بایگانی برچسب: عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی

بایگانی برچسب: عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی

عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی

عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی از پدرش شنیده بود که پیامبر گفته است سکوت و تماشای ستم، همراهی با ستمگران است. خبر حرکت حسین از مکّه به سمت کوفه را شنیده بود و اشتیاق پدرش، مسعودبن حجاج تمیمی، برای گریز از ظلمت کوفه و پیوستن به مولایش حسین را شاهد بود. عبدالرحمن بیست ساله، شجاع و خوش‌سیما، نفس‌نفس حسین ...

ادامه نوشته »