خانه / بایگانی برچسب: اصحاب امام حسین ع

بایگانی برچسب: اصحاب امام حسین ع

عماره بن صلخب ازدی

*تبار ونژاد          عماره بن صلخب(صلخد)ازدی،اهل کوفه واز قبیله ازد بود. *زمان پیوستن به ابا عبدالله او در کوفه همراه با مسلم بن عقیل قیام کرد وپس از شکست مسلم بن عقیل، دستگیر شد. *نحوه شهادت محمد بن اشعث او را دستگیر کرد. وی را نزد عبیدالله بن زیاد بردند.پرسید اهل کدام قبیله است؟ گفتند: قبیله ازد. دستور داد او را ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن حارث نوفلی

*تبار ونژاد عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالملک بن هاشم هاشمی،کنیه‌اش ابومحمد،مادرش هند دختر ابوسفیان و لقبش بیه بود. وی در کوفه زندگی می‌کرد. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی در کوفه به یاری مسلم برخاست ودر قیام مسلم با پرچم سرخ کنار خانه عمرو بن حریث مردم را به یاری دعوت می‌کرد. *نحوه شهادت پس از ...

ادامه نوشته »