خانه / شعر های عاشورایی / غزل / محشر بر نی(عباس احمدی)

محشر بر نی(عباس احمدی)

چیست این؟ حرمت اولاد پیمبر، بر نی

همه ی غربت سی ساله ی حیدر، بر نی

چیست این کوچ غریبانه ی یک قافله مرد؟

آخرین هجرت یک دسته کبوتر، بر نی

اثر کاریِ هفتاد و دو حسرت، بر خاک

سیزده ضربه ی مرگ آور خنجر، بر نی

تن بگوییم که بی سر شده، یا سر بی تن

نی بگوییم به سر رفته، و یا سر بر نی؟

چه بگوییم، بگوییم قیامت شده است

یا بگوییم که بر پاشده محشر بر نی؟

می دود فاطمه با قافله، این چیست مگر

سر خونین پسر، یا دل مادر بر نی؟

دشت در حادثه می سوزد و می سوزد فاش

سر «هفتاد و دو» پروانه ی بی پر، بر نی

عباس احمدی

telegram

همچنین ببینید

واج نیزه ها

بعد از هجوم خنجر و تاراج نیزه ها آرام رفته بود به معراج نیزه ها ...