خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان نبرد نخستین (صفحه 4)

شهیدان نبرد نخستین

امیه بن سعد طائی

*تبار ونژاد اصالت یمنی داشت ودر کوفه زندگی می کرد.نسب او را امیه بن سعد بن زید طائی نوشته‌اند.کنیه او ابو صمصام بوده است. *زمان پیوستن به اباعبدالله   شب هشتم محرم به امام پیوست.گویا همراه باتعدادی از یاران به سپاه امام آمد. *نحوه شهادت       همه منابع،شهادت او را در حمله اولی یعنی درنخستین حمله دانسته‌اند. *سن      به دلیل حضور در ...

ادامه نوشته »

خزیمه کوفی

*تبار ونژاد         اهل کوفه بود.به درستی از او نشان وشناسنامه ای در دست نیست. *زمان پیوستن به اباعبدالله در شبانگاه سوم محرم برای مذاکره از طرف عمر سعد به اردوگاه امام حسین(ع) آمد وبا جداشدن از سپاه کوفه،یاور امام شد. *نحوه شهادت       در نبرد تن به تن،شاید هم در نبرد نخستین وتیرباران دشمن به شهادت رسید. *سن      حدود ۴۰ سال ...

ادامه نوشته »

سیف بن مالک(عبدالله)عبدی بصری

*تبار ونژاد سیف بن مالک اهل بصره ومنسوب به عبدالقیس بن افعی بن ربیعه بن نزار،اهل قبیله عبدی است. *زمان پیوستن به اباعبدالله   او در منزل ابطح (نزدیک مکه) به همراه یزید بن ثبیط به امام پیوسته است. *نحوه شهادت       درحمله نخستین به شهادت رسید. *سن      حدود ۵۰ سال *ویژگی ها وفضایل آشنا با قرآن واحادیث،سخنور،بلیغ وفصیح وشاعر،دوستدار اهل بیت،دلاور ...

ادامه نوشته »

نعیم بن عجلان انصاری خزرجی

*تبار ونژاد نعیم بن عجلان بن نعمان بن عامر بن زریق انصاری زرقی خزرجی در اصل اهل مدینه بود وسپس ساکن کوفه شد. وی از طایفه خزرج بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله   احتمالا در منازل نزدیک به کربلا مانند بطن عقبه یا عذیب الهجانات به امام پیوسته است. *نحوه شهادت       در روز عاشورا در نخستین حمله به شهادت رسید. *سن      ...

ادامه نوشته »

زهیر بن بشر خثعمی یا زهیر بن بشیر

*تبار ونژاد         او از تیره خثعم،از قبیله قحطان ودر اصل یمنی بود.در کوفه زندگی می کرد. *زمان پیوستن به اباعبدالله   احتمالا حدود عذیب الهیجانات یا بطن عقبه به امام ملحق شده است. *نحوه شهادت       در نخستین حمله در روز عاشورا به شهادت رسید. *سن      حدود ۴۸ سال *ویژگی ها وفضایل زمان شناس،آشنا به معارف قرآنی،دوستدار اهل بیت،بصیر وصبور ایثارگر و ...

ادامه نوشته »

سالم بن عمرو بن عبدالله بن ثابت بن نعمان بن امیه بن امروالقیس بن ثعلبه

*تبار ونژاد سالم بن عمرو بن عبدالله مولی بنی مولی بنی المدینه کلبی از موالی تیره المدینه وبنی المدینه تیره ای از بنی کلب قضاعه است. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی پس از شهادت مسلم دستگیر شد.کثیر بن شهاب وی را به زندان افکند.اما موفق به فرارشد وپس از اختفا در قبیله،یا گریز از تنگناها درنخستین روز ورود اباعبدالله به ...

ادامه نوشته »

حباب بن عامر(عمرو)

*تبار ونژاد         حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللاه بن ثعلبه تیمی اهل کوفه بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله پس از شهادت مسلم در قیبله اش پنهان شد وسپس مخفیانه از کوفه آمد ودر دوم محرم،همان روز ورود اباعبدالله به کربلا،به امام پیوست، پیوستن او ساعتی پیش از ورود به کربلا بوده است. *نحوه شهادت       وی در تیر باران ...

ادامه نوشته »

قعنب بن عمرو تمری

*تبار ونژاد قعنب از تیره ی نمری(تمری)منسوب به قبیله نمر بن قاسط است که از قبایل اعراب عدنانی وشمالی است.وی ساکن بصره بود. *زمان پیوستن به اباعبدالله وی پیک بصره وحامل نامه مسعود بن عمرو نهشلی بود که همراه با حجاج بن بدر در روز دوم محرم روز ورود اباعبدالله به کربلا،به وی پیوست. *نحوه شهادت   احتمالا وی ودوستش حجاج ...

ادامه نوشته »

عمار(عامر)بن حسان طایی

*تبار ونژاد عمار بن حسان بن سعد بن حارثه بن لام بن عمرو بن ظریف بن عمرو بن ثمامه بن ذهل بن جذعان بن سعد بن طی منسوب به طی(جلهمه)واز نسل حضرت نوح بود.پدرش در جمل شرکت کرد ودر جنگ صفین به شهادت رسید. *زمان پیوستن به اباعبدالله   وی به مکه آمد و از مکه همراه اباعبدالله کربلای شهادت و ...

ادامه نوشته »

زید بن معقل(بدر،یزید،منذر)

*تبار ونژاد وی از تیره جعفی قبیله مذحج بوده واصالت یمنی داشته است ودر کوفه ساکن بوده،از آن جا به یاری امام خویش آمده است. *زمان پیوستن به ابا عبدالله زمان پیوستن به درستی معلوم نیست.احتمالا همراه سپاهیان عمرسعد به کربلا آمده،به اصحاب امام پیوسته است. *نحوه شهادت       به احتمال قوی از شهدای حمله نخستین وتیر باران صبح بوده است. ...

ادامه نوشته »