خانه / زنان عاشورایی / دره الصدف، دختر عبدالله بن عمر انصاری

دره الصدف، دختر عبدالله بن عمر انصاری

دره الصدف، دختر عبدالله بن عمر انصاری از زنان دلیر شیعه است. هنگامی که خبر ورود سر مبارک ابی عبدالله الحسین(ع) به حلب رسید، عبدالله بن عمر انصاری – پدر دره الصدف و از شیوخ شیعه – از شهادت امام (ع) گریست، در حالیکه این اشعار را می سرود:
قل العزاء و فاضت العینان و بلیت بالا رزاء و الشجان
قتلواالحسین و سیر و النسائه حرم الرسول بسائر البلدان
منعوه من ماء الفرات بکربلا وعدت علیه عصا به الشیطان
دره الصف وقتی دید که حال پدرش منقلب شده، به پدرش گفت: ای پدر پس از شهادت اهل هدات خیری در زندگانی نیست به خدا سوگند مردم را خواهم شوراند و سر مبارک را از دست آنها خلاصی نموده و اسرا را نجات می دهم و نیز سر مطهر را در خانه خود به خاک خواهم سپرد. تا اینکه بر مردم روی زمین افتخار کنم. سپس دره الصدف خروج کرد و مردم حلب و نواحی را به کمک طلبید و گروهی به او پیوستند مورخان تعداد زنانی که به یاری وی شتافتند، هفتاد زن می نویسد که همگی لباس رزم بر تن کرده بودند و به سوی مرکب اسرا رفتند. با طلوع آفتاب، نخستین علامت اسرای خاندان نبوت(ع) را مشاده کردند و صدای گریه کودکان و نوحه سرائی و شیون را شنیدند و آنان نیز گریستند و در کمین سنگر گرفتند؛ سپاه بنی امیه همراه سرهای شهداء که بسیار بودند آنها را شناسایی کرده و به مقابله با آنها شتافتند.
دره الصدف با وجود کمک بعضی قبایل حلب طی یک نبرد نابرابر به شهادت رسید و باقی متفرق گردیدند.پس از خروج زنان بنی اسد در کربلا، این قیام دوم زنان، پس از واقعه طف می باشد.
منبع: زنان عاشورایی، زهرا یزدان پناه قره تپه
.

telegram

همچنین ببینید

حبابه الوالبیه، صاحبه الحصاه

تأثیر نهضت امام حسین(ع) بر زنان غیر حاضر در کربلا و ادامه رسالت… حبابه دختر ...