خانه / شعر های عاشورایی / غزل / کعبه ی سیاه پوش (پگاه قاسمی)

کعبه ی سیاه پوش (پگاه قاسمی)

هیچ کس با دردتو احساس غمخواری نکرد

کاروان تشنگان را آب هم یاری نکرد

از لبان خشک تو یک آسمان لاله شکفت

لاله‌‌های داغ را مهری پرستاری نکرد

پیچک شمشمیرها پیچید دور آفتاب

شعله ی خورشید را شمعی هواداری نکرد

از زمان رفتن تو کعبه شد رختش سیاه

هیچ کس چون کعبه در این غم عزاداری نکرد

پگاه قاسمی

telegram

همچنین ببینید

واج نیزه ها

بعد از هجوم خنجر و تاراج نیزه ها آرام رفته بود به معراج نیزه ها ...