خانه / شعر های عاشورایی / رباعی / علی اصغر(محمدعلی حضرتی)

علی اصغر(محمدعلی حضرتی)

این پرچم عشق است که بر دوش من است

یــا پــاره‌ی قـــرآن کــه در آغــوش مــن است

نـــه، نـــه، بگــذاریـــد بگــویم ایــن کـــیست:

شــش‌ماهه گل سـرخ عطش‌نوش من است

محمدعلی حضرتی

telegram

همچنین ببینید

مجلس ختم(محمدرضا سهرابی نژاد)

از دشت غــروب، های و هـــو می آید شـــب، مضطرب و پریش مو می آید ...