خانه / ویژه ها / تقدیم به امام مهربانی ها امام حسن مجتبی(ع)

تقدیم به امام مهربانی ها امام حسن مجتبی(ع)

آن شب همه جـا صحبت ابروی حسن بود
از خال لب و پیچش هـر مـوی حسن بود
گــویی که پیمبــــر به جهـان آمده باشد
سیمـای نبــی آینـه ی روی حسن بـــود
در خانه ی مــولا شعف و شور به پا شــد
جبــریل نشستــه به پهلــوی حسن بــود
بــــر ماذنــه ها صوت اذان گشت مکـرر
در عــرش، صداها همه هو هوی حسن بود
مــــادر به بغــل کرده پسر بوسد و گوید
این رایحه ی خوش همه از بوی حسن بود
قنــــداقـه به دستان علی چون که سپردند
از شــوق سرا سیمه به هر سوی حسن بود
بــا آمــدنش غنچه ی امیــد شکفته است
نـــومید شــده دشمن بد خوی حسن بود
در نیکی و بخشش بــه جهان گشته سرآمد
هــر حسن و کمالی همه از کوی حسن بود
بــر دوش نبی فاصله تا عرش دو گام است
گامی علی و گـــام دگـر خوی حسن بود

عبدالکریم خاضعی نیا
۹۴/۴/۱۱

telegram

همچنین ببینید

برگزاری مراسم مجازی موسسه عاشورا در دهه ی اول محرم

🔴 اطلاعیه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا بدلیل قرار گرفتن شهرستان دزفول در وضعیت قرمز ...