خانه / چهره ها در منابع / چهره ها در حماسه کربلا

چهره ها در حماسه کربلا

4665_img

نام کتاب: چهره ها در حماسه کربلا
مؤلف: محمّد باقر پورامینی
محل نشر: قم
ناشر: بوستان کتاب
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۳۶۸

حادثه ها را چهره ها رقم می زنند، از همین رو شناخت آنان از جنبه های گوناگون، عبرت آموز است. در -حماسه ی کربلا- که از حوادث شگفت و ماندگار تاریخ است. چهره هایی هستند که با ایمان و رشادت مثال زدنی به سوی حق شتافتند و در مقابل نیز چهره های دیگری هستند که دنیاپرستی، مرگ گریزی، قدرت خواهی و عوام زدگی عقل و خردشان را ربود و شقاوت را نصیبشان ساخت. این اثر با استفاده از منابع معتبر، شرح مفصلی است از آن حادثه ی سترگ و چهره های نیک و بدی که آن را خلق کردند. در کتاب حاضر این چهره ها که در واقعه ی کربلا حضور داشتند به پنج گروه تقسیم شده و هر گروه فصلی از کتاب را به خود اختصاص داده است. بیشترین محتوای کتاب به فصل سوم” ره یافتگان” اختصاص دارد که در ذیل عناوین مهم این فصل ذکر خواهد شد.

عناوین فصول عبارتند از:
فصل اول: سید شهیدان، فصل دوم: پیش گامان.
فصل سوم: ره یافتگان؛
۱- هاشمیان ۲- صحابیان ۳- جوانان ۴- کودکان و نوجوانان ۵- زنان و دختران ۶- سفیران ۷- اسیران ۸- مجروحان ۹- موالیان ۱۰-یاران
فصل چهارم: زیانکاران فصل پنجم: ستم کاران

برخی از منابع استفاده شده در نگارش کتاب:
۱- ابصار العین فی انصار الحسین(ع) ۲- اثبات الوصیه ۳- اسدالغابه ۴- اعیان الشیعه

telegram

همچنین ببینید

خورشید جوانان؛ شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(ع)

نام کتاب: خورشید جوانان؛ شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(ع) مؤلف: سید محمد حسینی ...