خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / بررسی حقوق اهل بیت(ع) در قرآن ازدیدگاه اهل سنت

بررسی حقوق اهل بیت(ع) در قرآن ازدیدگاه اهل سنت

113

نام پایان‌نامه: بررسی حقوق اهل بیت(ع) در قرآن ازدیدگاه اهل سنت
پژوهشگر: زهرا پور زهیر
تحصیلات:کارشناسی ارشد
محل تحصیلات:دانشکده اصول الدین قم؛گروه علوم قرآن و حدیث
سال انجام تحقیق:۱۳۸۲
استاد راهنما: دکتر فتح‌الله نجارزادگان
استاد مشاور: دکتر محمدعلی مهدوی راد

گزیده‌ای از متن
…مودّت و دوستی یکی از حقوق ویژه ی اهل بیت(ع) می باشد که خداوند آن را به خاندان عصمت اعطا کرده است و ادای این حق را از وظایف همگان برشمرده است.قرآن کریم به عنوان اوّلین و اصلی ترین راه، این حق ویژه ی اهل بیت(ع) را به ما گوشزد می کند. در این فصل تلاش برای شناساندن این حقّ ویژه در قرآن برای اهل بیت(ع) با توجه به دیدگاه های تفسیری اهل سنت می باشد. …
صفحه ۴۶ تحقیق

از آنجا که یکی از راه‌های شناخت اهل بیت(ع) شناخت حقوق اهل بیت(ع) می‌باشد تا از طریق آن کام عطشناک هدایت جویان سیراب شود در تحقیق حاضر بیش از هر چیز به بررسی حقوق آنها پرداخته شده است.تا از طریق آن راهکار‌های اساسی برای ادای آن حقوق ایجاد شود. در بررسی این مباحث با توجّه به گستردگی مطالب در کتب تفسیر از تفاسیر اهل سنّت کمک گرفته شده‌است و روایات مربوط به آیه ویژه‌ی آن حق، بررسی شده و ذکر گردیده است…

پژوهش حاضر حاوی پیشگفتار و چکیده و سه فصل اساسی است که در مجموع به ارزش شناخت اهل بیت(ع) و حقوق اهل بیت(ع) و بررسی آنها می‌پردازد.

در فصل اوّل: مباحث مقدّماتی و تمهیدی چندی از قبیل کلیّات پرسشهای اصلی پژوهش و پیشینه ی پژوهش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد واژه‌های کلیدی پژوهش نیز در این فصل بررسی می‌شوند.

در فصل دوّم: با نگاهی به ارزش شناخت اهل بیت(ع) و حقوق آنان عناوین حقوق اهل بیت(ع) در روایات معرّفی گردیده و بیان شده است.

در فصل سوّم: این نوشتار که به بررسی حقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنّت می‌پردازد شامل ۴ گفتار است که در هر کدام از آنها یکی از حقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنّت به شرح ذیل بررسی می‌شود.
۱-حق مودّت و دوستی اهل بیت(ع): این گفتار بر آن است که اثبات کند منظور از القربی در آینه‌ی مؤدّت خویشان نزدیک و اهل بیت پیامبر(ع) می‌باشند.
۲- بررسی حقوق مالی: در قرآن اموالی برای اهل بیت(ع) مشخص گردیده که متعلّق به آنهاست اموالی از قبیل خمس،فئ، انفال که با شرح این مباحث از دیدگاه اهل سنّت این حقوق برای اهل بیت(ع) اثبات می‌شود.
۳- حق امامت و رهبری: این گفتار با تشریح مباحث امامت در آیات ولایت به اثبات این حق از دیدگاه اهل سنّت می‌پردازد.
۴- حق وصایت و وراثت اهل‌بیت(ع): که طی دو مبحث حق وصایت و حق وراثت ضمن بیان آیه‌ی وراثت، کتاب به ارائه دیدگاه‌های اهل سنّت در این مورد و بیان روایات مربوط به وصایت می‌پردازد و به این ترتیب حقوق اهل بیت(ع) در دیدگاه‌های اهل سنّت بررسی و تشریح می‌گردد.

پرسش‌های پژوهش:

۱-آیا از دیدگاه اهل سنّت می‌توان حقوق اهل بیت(ع) را به همان معنایی که شیعه باور دارد اثبات کرد؟
۲- تا چه حد می‌توان حقوق اهل بیت(ع) را از تفسیر آیات و روایات اهل سنّت اثبات کرد؟
اهداف پژوهش:
۱-درک اهمیت حقوق اهل بیت(ع) از رهگذر بررسی آیات و روایات.
۲- ترسیم دقیق از فرهنگ قرآن بر مبنای دیدگاه‌ها و روایات اهل سنّت پیرامون حقوق اهل بیت(ع).
۳- معرّفی و شناسایی مواردی از حقوق اهل بیت(ع) در بیان اهل سنّت.

فرضیه پژوهش
الف: اهل بیت(ع) از طرف خداوند مقام ولایت، وصایت و وراثت و … را دارا می باشند.
ب: اهل بیت(ع) دارای حقوقی می باشند که قرآن به صور مختلف این حقوق را به صورت واضح و یا اشاره بیان نموده است و روایات تفسیری نیز آنها را تبیین نموده اند.
ج: معرفت به حقوف اهل بیت(ع) ما را به شناخت شخصیت آنها و ادای حقوقی که آنها دارند نزدیک‌تر و ادب ارتباط و چگونه استفاده کردن از محضر آنها را به ما گوشزد می کند.

اهداف پژوهش
الف: درک اهمیت حقوق اهل بیت(ع) از رهگذر بررسی آیات و روایات.
ب: ترسیم دقیق از فرهنگ قرآن برمبنای دیدگاه ها و روایات اهل سنّت پیرامون حقوق اهل بیت(ع)
ج: معرّفی و شناسایی مواردی از حقوق اهل بیت(ع) در بیان اهل سنّت

telegram

همچنین ببینید

چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

عنوان پایان نامه: چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نام پژوهشگر: ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.