خانه / شعر های عاشورایی / دوبیتی / آبرو(کاظم حیرودی)

آبرو(کاظم حیرودی)

حسین از خون پاکش تا وضو کرد
وصال روی جــــانان آرزو کــــــــــرد
نماز از حرمت خون شــــــــهیدان
خدا داند که کـــــسب آبرو کـــــرد

کاظم جیرودی

telegram

همچنین ببینید

هوای بیقراری

هوای بیقراری داره زنجیر سر شب زنده داری داره زنجیر ببین شام غریبان توی راهه هزاران ...