خانه / احادیث / مدرسه حسینی / واگذاری کارها به خدا

واگذاری کارها به خدا

و قال ع:

مَا یَحْفَظِ اللَّهُ یُصَنْ             مَا یَصْنَعُ اللَّهُ یُهَن‏[۱]

آنچه را خدا نگهدارد، (از آفات) مصون مى‏ماند، آنچه را خدا بیفکند (و رها سازد) خوار مى‏شود.

[۱] . اربلى، على بن عیسى‏ ، کشف الغمه فی معرفه الأئمه (ط – القدیمه)، بنى هاشمى‏ ، تبریز ، چاپ اول‏، ۱۳۸۱ ق‏ ، ج‏۲، ص ۳۶٫

telegram

همچنین ببینید

تجربه اندوزى

طولُ التَّجارِبِ زیادهٌ فى‌العمل تجربه‌هاى طولانى، بر عقل و خرد انسان مى‌فزاید(تجربه اندوزى به بارورى ...