خانه / شعر های عاشورایی / دوبیتی / مرکب واژگون(نجمه‌فصیحی پور)

مرکب واژگون(نجمه‌فصیحی پور)

غروب است و دل خورشید خون است
زمیــن از داغ لـاله، لــالــه گـــون است
گره خوردســـت دستـــی کـــودکــانـه
بــه پـــــای مـــرکبی که واژگون است

نجمه‌فصیحی پور

telegram

همچنین ببینید

هوای بیقراری

هوای بیقراری داره زنجیر سر شب زنده داری داره زنجیر ببین شام غریبان توی راهه هزاران ...