خانه / معرفی کتاب و پایان نامه / معرفي پايان نامه / تحلیل و تبیین بعد حماسی شعر عاشور در آثار شاعران انقلاب اسلامی

تحلیل و تبیین بعد حماسی شعر عاشور در آثار شاعران انقلاب اسلامی

نام پایان‌نامه: تحلیل و تبیین بعد حماسی شعر عاشور در آثار شاعران انقلاب اسلامی

پژوهشگر:کیانوش قلاوندی

تحصیلات:کارشناسی ارشد(M.A)

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سال انجام تحقیق: ۱۳۹۲

استاد راهنما: محمد رضا سنگری

استاد مشاور:علی افضلی

در دوره انقلاب اسلامی به دلیل مشابهت های فراوان آن با نهضت عاشورا و زمینه های مناسب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که در این دوره پدید آمد، شعر عاشورایی بسیار بیش تر و بهتر از گذشته سروده شد.ساختار فکری انقلاب، وقوع جنگ تحمیلی و دشمنی های داخلی و خارجی که با این انقلاب صورت می گرفت، موجب شد که توجه به موضوع حماسه و اشعار حماسی قوت بگیرد و اشعار فراوان عاشورایی با رویکرد حماسی بسیار بیش تر از گذشته سروده شود. از میان همه شاعرانی که چنین رویکردی در سرایش اشعار عاشورایی داشته اند، هفت شاعر که اتفاقاً با نام شاعران انقلاب شناخته شده اند، انتخاب گردیده اند. شناخت اشعار عاشورایی آنان هم در سطح زبانی و هم در سطح محتوا، از ویژگی های این پژوهش است. انتخاب بهترین آثار عاشورایی این شاعران و تحلیل جزء به جزء اشعار عاشورایی آنان از حیث حماسی، از خصوصیات این پژوهش است. بررسی آهنگ حماسی در اشعار، تصویر سازی و فضا سازی حماسی در اشعار و وجود تقابل های دوگانه از مهمترین موارد مطرح شده در این کار است. از میان همه شاعران مورد مطالعه، سیدعلی موسوی گرمارودی را به دلیل استفاده بجا و مناسب از واژه ها،استفاده هنرمندانه از صور خیال، به کار بردن صنایع بدیعی با شکل نو، سرودن ترکیب بندی حماسی و عاشورایی و استفاده از ظرفیت های ژرف ساخت حماسی، باید حماسی ترین شاعر عاشورایی دانست.

نگارنده این پژوهش با شناختی نسبی که درباره ی ویژگی های حماسی در شعر داشته است. به دنبال خصوصیات حماسی در شعر عاشورایی این هفت شاعر انقلاب بوده است تا به طور دقیق و علمی این ویژگی ها را واکاوی نماید.

این پژوهش حاصل تلاش پژوهشگر است که در چهار فصل به نگارش رسیده است.

فصل اول: کلیات  فصل دوم: معرفی شاعران شاخص عاشورایی گذشته  فصل سوم: بررسی و تحلیل حماسی اشعار عاشورایی

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی

مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مشخص نمودن ویژگی های حماسی هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ محتوا در آثار عاشورایی شاعران انقلاب
  • مقایسه آثار عاشورایی دوره انقلاب اسلامی با سایر دوره های شعر فارسی از حیث حماسه پردازی

 

 

 

 

telegram

همچنین ببینید

چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

عنوان پایان نامه: چرایی سوگواری در سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نام پژوهشگر: ...