خانه / معرفی کوتاه شهدا کربلا / شهیدان نبرد تن به تن (صفحه 5)

شهیدان نبرد تن به تن

قرّه یا عروه یا عزّه (غلام حر)

*تبار و نژاد         وی اهل کوفه و غلام حر بن یزید ریاحی بوده است. *زمان پیوستن به ابا عبدالله پس از شهادت حرّ بن یزید ریاحی (روز عاشورا) از لشکر عمر سعد جدا شد و با کشتن تعدادی از دشمنان به امام پیوست. *نحوه شهادت پس از پیوستن به امام با چشم اشکبار به عذر خواهی پرداخت؛چرا که نبرد خود ...

ادامه نوشته »

مصعب بن یزید ریاحی

*تبار و نژاد مصعب بن یزید بن ناجیه بن قعنب بن عتاب الرّدف بن هرمی بن ریاح بن یربوع بن حنظله بن مالک بن زید مناه بن تمیم تمیمی یربوعی ریاحی،وی اهل کوفه بود. *زمان پیوستن به ابا عبدالله وی همراه با برادرش حر در روز عاشورا به امام پیوست.برخی نیز نوشته‌اند پس از رجز برادرش حرّجدا شد.ابتدا تصور کردند ...

ادامه نوشته »

حُّر بن یزید ریاحی

*تبار و نژاد حُرّبن یزید بن ناجیه بن قعنب بن عتاب الرّدف بن هرمی بن ریاح بن یربوع بن حنظله بن مالک بن زید مناه بن تمیم تمیمی یربوعی ریاحی. جدش ریاح در پایه‌ای بود که پشت سر نعمان [پادشاه حیره] سوار می‌شد. پس از عتاب ،فرزندانش قیس و قعنب همان موقعیّت را یافتند. حرّ پسر عموی اخوص،صحابی شاعر، محسوب ...

ادامه نوشته »

عبدالله بن عمیر کلبی(ابو وهب)و امّ وهب(هانیه)

*تبارو نژاد عبدالله بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن عُلیم بن جناب کلبی عُلیمی اهل کوفه وبا همسرش امّ وهب دختر عبد از تیره ی نمر بن قاسط ،کنار چاه جُعد در محله ی بنی همدان کوفه زندگی می کردند. *زمان پیوستن به ابا عبدالله برخی پیوستن وی را به امام در راه دانسته اند. برخی نیز نوشته‌اند ...

ادامه نوشته »